READYSETGO RAD I VREDNOSTI

ReadySetGo nudi uslugu prijave i plaćanje startnina za sportske događaje u širem smislu (u ovu grupu ulaze rekreativni, sportski, humanitarni i drugi projekti). Tip aktivnosti nije ograničavajuca stavka sve dok vi imate koristi od ReadySetGo platforme i dok se aktivnost uklapa u vrednosti koje ReadySetGo propagira.

ReadySetGo zadržava pravo da ukolni događaj sa sajta ako je događaj uvredljiv, diskriminišući, nepristojan ili ne promoviše zdrav način zivota.

READYSETGO I ORGANIZATORI SPORTSKIH DOGAĐAJA

Formiranje registracione stranice sportskog događaja se smatra kao zaključeni ugovor između ReadySetGo i organizatora sportskog događaja. Organizator je odgovoran za verodostojnost informacija i njihovo sprovođenje u delo.

Onlajn prijava učesnika sportskog događaja se pravno smatra kao zaključenje sporazuma između učesnika i Organizatora sportskog događaja, i prijavom učesnik prihvata uslove i pravila Organizatora. ReadySetGo nije ugovorni partner niti je u obavezi da se bavi detaljima tog sporazuma.

Novčana sredstva koje ReadySetGo prikupi tokom prijava su u svakom trenutku vlasništvo organizatora, i ReadySetGo nema prava da raspolaže tim sredstvima. Sredstva od učesničnik registracija se prebacuju na račun organizatora sportskog događaja do 3 dana nakon isteka krajnjeg roka za registraciju za sportski događaj.

Organizator je sam odgovoran za plaćanje poreza koji se može primeniti na ova novčana sredstva. Takođe, organizator snosi eventualne bankarske troškove transfera sredstava od registracija.

Organizator sportskog događaja je dužan da održi događaj i ispoštuje opis svog događaja. U slučaju da se organizacija otkazuje, organizator je dužan da u najkraćem mogućem vremenskom roku, obavesti putem maila ReadySetGo i sve prijavljene učesnike o otkazivanju događaja. U tom slučaju ReadySetGo će zatvoriti prijave i prosleđuje organizatoru takmičenja eventualnu učesničku registraciju uplaćenu preko ReadySetGo. Organizator takmičenja je onda dužan da, u roku od dve nedenje, kontaktirajući učesnike, prikupi potrebne podatke o bankovnim računima, i prebaci sredstva od registracija na račune učesnika. Organizator takmičenja snosi bankarske troškove transakcija. Svako nepoštovanje ovih pravila pruža bazu za krivično gonjenje lica koja ih ne poštuju.

PRAVLJENJE KORISNICKOG PROFILA ORGANIZATORA TAKMIČENJA i TAKMIČARA

Da bi ste prijavili Vaše takmičenje na sajtu ReadySetGo, potrebno je prvo kreirati nalog organizatora (sportsko društvo/klub). Sajt će zapamtiti i sačuvati podatke društva (Ime društva, adresa, PIB, kontakt osoba, kontakt email i telefon). Sve informacije o vašem klubu se smatraju privatnim, i neće biti korišćene u druge svrhe osim omogućavanja prijava i uplata registracija na vaš račun.

Da bi ste se prijavili na bilo koje takmičenje na ReadySetGo  sajtu, potrebno je napraviti profil. Prilikom registracije, osnovni podaci se čuvaju u našoj databazi, i svaki sledeći put, prilikom prijave, se automatski ispunjavaju.

Ukoliko želite da prijavite više osoba, ta opcija takođe postoji. Prilikom takve registracije ReadySetGo neće pamtiti podatke tih osoba u databazi, već će njihovi podaci morati nanovo da se ispunjavaju prilikom sledeće prijave. U ovom slučaju se smatra da osobe uključene u tu prijavu takođe prihvataju uslove i pravila organizatora sportskog događaja.

VERODOSTOJNOST PODATAKA

ReadySetGo ne preuzima odgovornost za pojavljivanje učesnika na samom sportskom događaju, kao ni za verodostojnost informacija koje učesnici navode u registraciji.

ReadySetGo takođe ne preuzima odgovornost za verodostojnost podataka dobijenih od strane organizatora. U cilju izbegavanja bilo kakvih grešaka, preporučujemo organizatoru proveru verodostojnosti informacija na ReadySetGo 3 i 1 mesec pre datuma sportskog događaja.

ReadySetGo je odgovoran isključivo za sadržaje koji se proizvode od strane samog portala, i ne može snositi odgovornost za događaje van njegovog domašaja i kontrole.

ČUVANJE VAŠIH PODATAKA

Podaci koji su obično deo startnih lista (vaše ime, prezime, pol, kategorija, klub, grad, država) će biti vidljivi svima koji posete sajt.

Vaši podaci o kontakt adresi, telefonu, i ostali lični podaci, će biti vidljivi samo organizatoru takmičenja. Takvi podaci se smatraju privatnim, i koriste se samo u svrhu obavljanja prijava za sportske događaje.

Ako plaćate registraciju za sportski događaj bankovnom karticom, onlajn placanje se vrši preko sigurnog eksternog prozora koji sama banka kontroliše i štiti. Ta banka je dužna da štiti privatnost vaših podataka i za to ima vrlo razvijene sisteme. Bilo koje informacije o uplati sa vašeg bankovnog računa na ReadySetGo račun se smatraju privatnim informacijima i neće se koristiti ni u koje svrhe.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj internet portala ReadySetGo je zaštićen autorskim pravom u skladu sa važećim zakonima i propisima o autorskom pravu. Korišćenje pruženog sadržaja će biti isključivo dopušteno uz eksplicitnu dozvolu. Sva ostala prava zadržava ReadySetGo.

IDENTIFIKACIJA POSETILACA SAJTA

Pomoću vaše IP adresa računara, možemo dobiti informacije o vašoj poseti, kao na primer datum, vreme i stranica odakle je poseta izvršena. Te informacije, koje ne sadrže nikakve lične podatke korisnika, se koriste za analizu korisničkog ponašanja i služe isključivo za poboljšanje proizvoda.